اتصالات

اتصالات

اتصالات 33 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • زانویی 90 درجه

  فروش انواع زانویی 90 درجه با جنس مرغوب و قیمت مناسب برای مشاوره فنی تماس بگیرید.

  برند : پارس رگلاتور

  تماس : 22599218-021

 • زانویی 45 درجه

  فروش انواع زانویی 45 درجه با قیمت مناسب و کیفیت عالی جهت مشاوره فنی تماس بگیرید

  برند : پارس رگلاتور

  تماس : 22599218-021

 • سه راهی

  فروش انواع سه راهی با کیفیت عالی و قیمت مناسب جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

  برند : پارس رگلاتور

  تماس : 22599218-021

 • سه راهی تبدیلی

  فروش انواع سه راهی تبدیلی با کیفیت عالی و قیمت مناسب برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

  برند : پارس رگلاتور

  تماس : 22599218-021

 • چهار راهی

  فروش انواع چهار راهی با قیمت مناسب و کیفیت عالی. برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس 

  برند : پارس رگلاتور

  تماس : 22599218-021

 • یونیون

  فروش انواع یونیون با قیمت مناسب و کیفیت عالی برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

  تماس : 22599218-021

 • کپ

  فروش انواع کپ استیل با قیمت مناسب و کیفیت عالی برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید

  برند : پارس رگلاتور

  تماس : 22599218-021

 • فول کوپلینگ

  فروش انواع فول کوپلینگ با کیفیت عالی و قیمت مناسب برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

  برند : پارس رگلاتور

  تماس : 22599218-021

 • هاف کوپلینگ

  فروش انواع هاف کوپلینگ با کیفیت عالی و قیمت مناسب برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

  برند : پارس رگلاتور

  تماس : 22599218-021

 • کوپلینگ تبدیلی

  فروش انواع کوپلینگ تبدیلی با کیفیت عالی و قیمت مناسب برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

  برند : پارس رگلاتور

  تماس : 22599218-021

 • پلاگ

  فروش انواع پلاگ با کیفیت عالی و قیمت مناسب برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید

  برند : پارس رگلاتور

  تماس : 22599218-021

 • زانو تبدیلی

  فروش انواع زانو تبدیلی با قیمت مناسب و کیفیت عالی برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

  تماس : 22599218-021

 • ولدولت

  فروش انواع ولدولت با کیفیت عالی و قیمت مناسب برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

  تماس : 22599218-021

 • تردولت

  فروش انواع تردولت با کیفیت عالی و قیمت مناسب برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

  تماس : 22599218-021

 • نیپلی

  فروش انواع سوئیچ نیپلی هم مرکز - غیر هم مرکز با فشار برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

  برند : پارس رگلاتور

  تماس : 22599218-021

 • بوشن

  فروش انواع بوشن با کیفیت عالی و قیمت مناسب با مغزی های از جنس مختلف برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

  تماس : 22599218-021

 • لرزه گیر

  فروش انواع مهاردار لرزه گیر با قیمت و کیفیت عالی برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

  برند : ارتعاشات

  تماس : 22599218-021

در صفحه